Roháček2. Kronická31,9

2. Kronická 31:9

A Ezechiáš sa pýtal kňazov a Levitov o tých hromadách.


Verš v kontexte

8 A keď prišli Ezechiáš a kniežatá a videli hromady, dob­rorečili Hos­podinovi i jeho ľudu Iz­raelovi. 9 A Ezechiáš sa pýtal kňazov a Levitov o tých hromadách. 10 A Azariáš, naj­vyšší kňaz z domu Cádokov­ho, mu odpovedal a riekol: Od­kedy začali donášať obeť po­z­dvi­hnutia do domu Hos­podinov­ho, vše sme jed­li a na­sýtili sme sa, a ešte zo­stáva hoj­ne, lebo Hos­podin požeh­nal svoj ľud, a čo zbud­lo, je táto hromada.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

9 A Ezechiáš sa pýtal kňazov a Levitov o tých hromadách.

Evanjelický

9 Keď sa Chiz­kija vy­pytoval kňazov a levítov na tie hromady,

Ekumenický

9 Chiz­kija sa spytoval kňazov a levitov ohľadom tých hŕb.

Bible21

9 Eze­chiáš se na ty hro­ma­dy vy­ptával kněží a levi­tů.