Ekumenický2. Kronická31,10

2. Kronická 31:10

Hlav­ný kňaz Azar­ja z domu Cádokov­ho mu od­povedal: Od­kedy začali nosiť dary do Hos­podinov­ho domu, najed­li sme sa do­sýta a ešte i veľa zo­stalo. Pre­tože Hos­podin svoj ľud požeh­nal, zo­stalo toto množs­tvo.


Verš v kontexte

9 Chiz­kija sa spytoval kňazov a levitov ohľadom tých hŕb. 10 Hlav­ný kňaz Azar­ja z domu Cádokov­ho mu od­povedal: Od­kedy začali nosiť dary do Hos­podinov­ho domu, najed­li sme sa do­sýta a ešte i veľa zo­stalo. Pre­tože Hos­podin svoj ľud požeh­nal, zo­stalo toto množs­tvo. 11 Chiz­kija dal pri­praviť v Hospodinovom dome komory. Keď ich pri­pravili,

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

10 A Azariáš, naj­vyšší kňaz z domu Cádokov­ho, mu odpovedal a riekol: Od­kedy začali donášať obeť po­z­dvi­hnutia do domu Hos­podinov­ho, vše sme jed­li a na­sýtili sme sa, a ešte zo­stáva hoj­ne, lebo Hos­podin požeh­nal svoj ľud, a čo zbud­lo, je táto hromada.

Evanjelický

10 od­povedal mu Azar­ja, hlav­ný z domu Cádókov­ho: Od­kedy začali prinášať dary do domu Hos­podinov­ho, najed­li sme sa do­sýta, ba ešte i veľa zo­stalo. Pre­tože Hos­podin požeh­nal svoj ľud, zo­stalo ešte toto množs­tvo.

Ekumenický

10 Hlav­ný kňaz Azar­ja z domu Cádokov­ho mu od­povedal: Od­kedy začali nosiť dary do Hos­podinov­ho domu, najed­li sme sa do­sýta a ešte i veľa zo­stalo. Pre­tože Hos­podin svoj ľud požeh­nal, zo­stalo toto množs­tvo.

Bible21

10 Nej­vyšší kněz Aza­ri­áš z domu Sádo­kova mu od­po­věděl: „Od chvíle, kdy li­dé za­ča­li do Hos­po­di­nova chrá­mu přinášet příspěvky, má­me jíd­la do sytosti a ještě hodně zbývá. Hos­po­din požeh­nal své­mu lidu tak, že ještě to­lik přebývá.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček