Ekumenický2. Kronická10,4

2. Kronická 10:4

Tvoj otec nám priťažil jar­mo, ty nám teraz zmier­ni ťažkú službu svoj­ho otca a tvr­dé jar­mo, čo na nás uvalil, a budeme ti slúžiť.


Verš v kontexte

3 Po­slali poň a po­zvali ho. Járobeám i celý Iz­rael sa do­stavili a vy­slovili Rechabeámovi požiadav­ku: 4 Tvoj otec nám priťažil jar­mo, ty nám teraz zmier­ni ťažkú službu svoj­ho otca a tvr­dé jar­mo, čo na nás uvalil, a budeme ti slúžiť. 5 Po­vedal im: Príďte si ku mne o tri dni po od­poveď. Nato sa ľud roz­išiel.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 Tvoj otec spravil tvr­dým naše jar­mo, nuž teraz poľahči uj­múc z tvr­dej služby svoj­ho otca a s jeho ťažkého jar­ma, ktoré vzložil na nás, a budeme ti slúžiť.

Evanjelický

4 Tvoj otec nám priťažil jar­mo. Odľahči nám teraz ťažkú službu svoj­ho otca a jeho tvr­dé jar­mo, ktoré na nás uvalil, a budeme ti slúžiť.

Ekumenický

4 Tvoj otec nám priťažil jar­mo, ty nám teraz zmier­ni ťažkú službu svoj­ho otca a tvr­dé jar­mo, čo na nás uvalil, a budeme ti slúžiť.

Bible21

4 „Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služ­by a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a bu­de­me ti sloužit.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček