Ekumenický2. Korintským3,1

2. Korintským 3:1

Zasa začíname od­porúčať samých seba? Alebo, az­da, ako nie­ktorí iní, po­trebujeme od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás?


Verš v kontexte

1 Zasa začíname od­porúčať samých seba? Alebo, az­da, ako nie­ktorí iní, po­trebujeme od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás? 2 Vy ste naším lis­tom, vpísaným do našich sŕdc; po­znajú a čítajú ho všet­ci ľudia. 3 Veď na vás je zjav­né, že ste Kris­tov list, pri­pravený našou službou, na­písaný nie at­ramen­tom, ale Duchom živého Boha, nie na kamen­ných do­skách, ale na do­skách ľud­ských sŕdc.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Či zase začíname sami seba od­porúčať? Alebo či azda po­trebujeme, jako nie­ktorí, od­porúčajúcich lis­tov na vás alebo od vás od­porúčajúcich?

Evanjelický

1 Začíname zase od­porúčať samých seba? Či vari po­trebujeme, ako nie­ktorí iní, od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás?

Ekumenický

1 Zasa začíname od­porúčať samých seba? Alebo, az­da, ako nie­ktorí iní, po­trebujeme od­porúčajúce lis­ty pre vás alebo od vás?

Bible21

1 Za­číná­me se opět chvá­lit? Mys­lí­te, že po­tře­buje­me do­po­ručující lis­ty k vám nebo od vás tak jako něk­teří?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček