Ekumenický2. Korintským3,3

2. Korintským 3:3

Veď na vás je zjav­né, že ste Kris­tov list, pri­pravený našou službou, na­písaný nie at­ramen­tom, ale Duchom živého Boha, nie na kamen­ných do­skách, ale na do­skách ľud­ských sŕdc.


Verš v kontexte

2 Vy ste naším lis­tom, vpísaným do našich sŕdc; po­znajú a čítajú ho všet­ci ľudia. 3 Veď na vás je zjav­né, že ste Kris­tov list, pri­pravený našou službou, na­písaný nie at­ramen­tom, ale Duchom živého Boha, nie na kamen­ných do­skách, ale na do­skách ľud­ských sŕdc. 4 Máme teda takúto dôveru v Boha skr­ze Kris­ta.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 a vidieť zjav­ne na vás, že ste lis­tom Kris­tovým, nami pri­slúženým, na­písaným nie čer­nid­lom, ale Duchom živého Boha, nie na kamen­ných do­skách, ale na do­skách srd­ca mäsitých.

Evanjelický

3 Veď je zjav­né, že ste lis­tom Kris­tovým, ktorý sme my písali svojou službou a na­písali nie čer­nid­lom, ale Duchom Boha živého, nie na kamen­né do­sky, ale na mäsité do­sky sŕdc.

Ekumenický

3 Veď na vás je zjav­né, že ste Kris­tov list, pri­pravený našou službou, na­písaný nie at­ramen­tom, ale Duchom živého Boha, nie na kamen­ných do­skách, ale na do­skách ľud­ských sŕdc.

Bible21

3 Je pře­ce zjevné, že jste Kri­stův list vzniklý naší služ­bou, na­psaný ne inkous­tem, ale Du­chem živého Bo­ha, ne na ka­menných des­kách, ale na des­kách lid­ských srd­cí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček