Ekumenický1. Samuelova1,4

1. Samuelova 1:4

Keď raz El­kána prinášal obet­ný dar, dal z neho po kuse svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram.


Verš v kontexte

3 El­kána chodieval každoročne zo svoj­ho mes­ta do Šíla klaňať sa a obetovať Hos­podinovi zá­stupov. Tam boli Hos­podinovými kňaz­mi Éliho synovia Chof­ni a Pin­chás. 4 Keď raz El­kána prinášal obet­ný dar, dal z neho po kuse svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram. 5 Anne však dal mimoriad­ny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hos­podin uzav­rel lono.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A bývalo vše toho dňa, keď obetoval El­kána bit­nú obeť, že dal Penin­ne, svojej žene, i všet­kým jej synom i jej dcéram diely.

Evanjelický

4 V ten deň, keď El­kána prinášal obeť, dal z nej čias­t­ku svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram.

Ekumenický

4 Keď raz El­kána prinášal obet­ný dar, dal z neho po kuse svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram.

Bible21

4 Vž­dy, když přišel čas obě­ti, Elká­na dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce ma­sa,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček