Evanjelický1. Samuelova1,4

1. Samuelova 1:4

V ten deň, keď El­kána prinášal obeť, dal z nej čias­t­ku svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram.


Verš v kontexte

3 Ten muž chodieval každoročne zo svoj­ho mes­ta do Šíla klaňať sa a obetovať Hos­podinovi moc­nos­tí; tam boli kňaz­mi Hos­podinovými dvaja synovia Élího: Chof­ní a Pin­chás. 4 V ten deň, keď El­kána prinášal obeť, dal z nej čias­t­ku svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram. 5 Anne však dal dvoj­násob­ný diel, lebo Annu miloval, i keď jej Hos­podin za­vrel lono.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A bývalo vše toho dňa, keď obetoval El­kána bit­nú obeť, že dal Penin­ne, svojej žene, i všet­kým jej synom i jej dcéram diely.

Evanjelický

4 V ten deň, keď El­kána prinášal obeť, dal z nej čias­t­ku svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram.

Ekumenický

4 Keď raz El­kána prinášal obet­ný dar, dal z neho po kuse svojej žene Penin­ne i všet­kým jej synom a dcéram.

Bible21

4 Vž­dy, když přišel čas obě­ti, Elká­na dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce ma­sa,