Bible21Zjevení2,5

Zjevení 2:5

Pro­to si vzpo­meň, odkud jsi odpa­dl, čiň pokání a dřívější skutky. Ne­bu­deš-li či­nit pokání, při­jdu k to­bě a po­hnu tvým svícnem z jeho mís­ta.


Verš v kontexte

4 Mám ale pro­ti to­bě, že jsi ztra­til svou počá­teční lás­ku. 5 Pro­to si vzpo­meň, odkud jsi odpa­dl, čiň pokání a dřívější skutky. Ne­bu­deš-li či­nit pokání, při­jdu k to­bě a po­hnu tvým svícnem z jeho mís­ta. 6 Máš ovšem k dob­ru, že nenávi­díš skutky niko­lai­tů; i já je nenávi­dím.

späť na Zjevení, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Pamätaj tedy od­kiaľ si vy­padol, a čiň po­kánie a čiň pr­vé skut­ky; ale ak nie, prij­dem rých­le na teba a po­hnem tvoj sviet­nik s jeho mies­ta, keď ne­učiníš po­kánia.

Evanjelický

5 Spamätaj sa, od­kiaľ si od­padol, kajaj sa a rob pr­vot­né skut­ky! Ak nie, prídem na teba, po­hnem tvojím sviet­nikom z mies­ta, ak sa nebudeš kajať!

Ekumenický

5 Spomeň si teda, od­kiaľ si padol, kajaj sa a konaj pr­vot­né skut­ky; inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, po­hnem tvoj sviet­nik z jeho mies­ta.

Bible21

5 Pro­to si vzpo­meň, odkud jsi odpa­dl, čiň pokání a dřívější skutky. Ne­bu­deš-li či­nit pokání, při­jdu k to­bě a po­hnu tvým svícnem z jeho mís­ta.

Bible21Zjevení2,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček