Bible21Zjevení2,4

Zjevení 2:4

Mám ale pro­ti to­bě, že jsi ztra­til svou počá­teční lás­ku.


Verš v kontexte

3 Vy­trvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a ne­pod­le­hl jsi únavě. 4 Mám ale pro­ti to­bě, že jsi ztra­til svou počá­teční lás­ku. 5 Pro­to si vzpo­meň, odkud jsi odpa­dl, čiň pokání a dřívější skutky. Ne­bu­deš-li či­nit pokání, při­jdu k to­bě a po­hnu tvým svícnem z jeho mís­ta.

späť na Zjevení, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.

Evanjelický

4 Mám však proti tebe, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.

Ekumenický

4 Ale mám proti tebe to, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku.

Bible21

4 Mám ale pro­ti to­bě, že jsi ztra­til svou počá­teční lás­ku.

Bible21Zjevení2,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček