EvanjelickýZjavenie2,2

Zjavenie 2:2

po­znám tvoje skut­ky, prácu i tr­pez­livosť a že ne­môžeš zniesť zlých; skúšal si (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a po­znal si, že sú luhári;


Verš v kontexte

1 An­jelovi cir­kev­ného zboru efez­ského na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý pev­ne drží v pravici sedem hviezd a chodí upro­stred sied­mich zlatých sviet­nikov; 2 po­znám tvoje skut­ky, prácu i tr­pez­livosť a že ne­môžeš zniesť zlých; skúšal si (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a po­znal si, že sú luhári; 3 si tr­pez­livý, znášal si mnoho pre moje meno a ne­us­tal si.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 Znám tvoje skut­ky aj tvoju prácu aj tvoju tr­pez­livosť, a že ne­môžeš zniesť zlých a zkúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštol­mi, a nie sú, a našiel a spoz­nal si ich, že sú lhári,

Evanjelický

2 po­znám tvoje skut­ky, prácu i tr­pez­livosť a že ne­môžeš zniesť zlých; skúšal si (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a po­znal si, že sú luhári;

Ekumenický

2 Po­znám tvoje skut­ky, tvoju námahu a vy­trvalosť, aj to, že ne­môžeš zniesť zlých. Pre­skúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli, a nie sú, a zis­til si, že sú luhári.

Bible21

2 Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vy­trva­lost. Vím, že nemůžeš snést zlé li­di; vy­zkoušel jsi ty, kdo si ří­kají apošto­lové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.