Bible21Židům10,15

Židům 10:15

To­též nám do­svědčuje i Duch svatý. Nejdříve to­tiž říká:


Verš v kontexte

14 ne­boť je­di­nou obětí přive­dl ty, které po­svěcuje, k věčné doko­na­losti. 15 To­též nám do­svědčuje i Duch svatý. Nejdříve to­tiž říká: 16 „To­to je smlou­va, kte­rou s ni­mipo těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své záko­ny vložím do je­jich srd­ce a vepíši jim je do mysli,“

späť na Židům, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 A svedčí nám i Svätý Duch. Lebo po­tom, keď prv po­vedal:

Evanjelický

15 Do­svedčuje nám to aj sám Duch Svätý, lebo po slovách:

Ekumenický

15 Do­svedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí:

Bible21

15 To­též nám do­svědčuje i Duch svatý. Nejdříve to­tiž říká:

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček