EkumenickýŽidom10,15

Židom 10:15

Do­svedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí:


Verš v kontexte

14 Jed­nou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa po­sväcujú. 15 Do­svedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí: 16 Toto je zmluva, ktorú s nimi uzav­riem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mys­le;

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 A svedčí nám i Svätý Duch. Lebo po­tom, keď prv po­vedal:

Evanjelický

15 Do­svedčuje nám to aj sám Duch Svätý, lebo po slovách:

Ekumenický

15 Do­svedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí:

Bible21

15 To­též nám do­svědčuje i Duch svatý. Nejdříve to­tiž říká:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček