Bible21Židům1,2

Židům 1:2

ale v těch­to po­sledních dnech mlu­vil k nám skrze svého Sy­na, je­hož us­tanovil dě­dicem vše­ho a skrze něhož stvořil ce­lý svět.


Verš v kontexte

1 Mno­hokrát a mno­ha způso­by mlu­vil kdy­si Bůh k ot­cům skrze pro­roky, 2 ale v těch­to po­sledních dnech mlu­vil k nám skrze svého Sy­na, je­hož us­tanovil dě­dicem vše­ho a skrze něhož stvořil ce­lý svět. 3 On je ja­sem jeho slávy a vy­jádřením jeho pod­sta­ty; svým mo­cným slovem nese vše, co je. On se po­sta­ral o očištění hříchů a po­té use­dl po pravici Ve­lebnosti na výsos­tech.

späť na Židům, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 ktorého ustanovil za dediča všet­kého, skr­ze ktorého učinil aj veky,

Evanjelický

2 na sklon­ku tých­to dní pre­hovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všet­kého a Ním stvoril aj veky.

Ekumenický

2 V týchto po­sled­ných dňoch pre­hovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všet­kého a cez ktorého stvoril aj svet.

Bible21

2 ale v těch­to po­sledních dnech mlu­vil k nám skrze svého Sy­na, je­hož us­tanovil dě­dicem vše­ho a skrze něhož stvořil ce­lý svět.

Bible21Židům1,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček