EkumenickýŽidom1,2

Židom 1:2

V týchto po­sled­ných dňoch pre­hovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všet­kého a cez ktorého stvoril aj svet.


Verš v kontexte

1 Mnoho ráz a roz­ličným spôsobom hovoril kedysi Boh ot­com cez prorokov. 2 V týchto po­sled­ných dňoch pre­hovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všet­kého a cez ktorého stvoril aj svet. 3 On je od­blesk jeho slávy a ob­raz jeho pod­staty a všet­ko ud­ržuje svojím moc­ným slovom. Keď vy­konal očis­tenie od hriechov, po­sadil sa po pravici Veleb­nos­ti na výsos­tiach.

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 ktorého ustanovil za dediča všet­kého, skr­ze ktorého učinil aj veky,

Evanjelický

2 na sklon­ku tých­to dní pre­hovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všet­kého a Ním stvoril aj veky.

Ekumenický

2 V týchto po­sled­ných dňoch pre­hovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všet­kého a cez ktorého stvoril aj svet.

Bible21

2 ale v těch­to po­sledních dnech mlu­vil k nám skrze svého Sy­na, je­hož us­tanovil dě­dicem vše­ho a skrze něhož stvořil ce­lý svět.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček