Bible21Židům1,3

Židům 1:3

On je ja­sem jeho slávy a vy­jádřením jeho pod­sta­ty; svým mo­cným slovem nese vše, co je. On se po­sta­ral o očištění hříchů a po­té use­dl po pravici Ve­lebnosti na výsos­tech.


Verš v kontexte

2 ale v těch­to po­sledních dnech mlu­vil k nám skrze svého Sy­na, je­hož us­tanovil dě­dicem vše­ho a skrze něhož stvořil ce­lý svět. 3 On je ja­sem jeho slávy a vy­jádřením jeho pod­sta­ty; svým mo­cným slovem nese vše, co je. On se po­sta­ral o očištění hříchů a po­té use­dl po pravici Ve­lebnosti na výsos­tech. 4 Ten­to Syn o to­lik převy­šuje an­děly, oč vznešenějšího jmé­na se mu do­stalo.

späť na Židům, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 ktorý súc od­bles­kom jeho slávy a ob­razom jeho pod­staty a ne­súc všet­ko slovom svojej moci a učiniac si skr­ze samého seba očis­tenie od našich hriechov po­sadil sa po pravici Veličen­stva na výsos­tiach

Evanjelický

3 Ten­to (Syn) ako od­blesk slávy Boha a ob­raz Jeho pod­staty ud­ržuje všet­ko svojím moc­ným slovom a po­sadil sa na pravici Veleb­nos­ti na výsos­tiach, keď (prv) spôsobil očis­tenie od hriechov;

Ekumenický

3 On je od­blesk jeho slávy a ob­raz jeho pod­staty a všet­ko ud­ržuje svojím moc­ným slovom. Keď vy­konal očis­tenie od hriechov, po­sadil sa po pravici Veleb­nos­ti na výsos­tiach.

Bible21

3 On je ja­sem jeho slávy a vy­jádřením jeho pod­sta­ty; svým mo­cným slovem nese vše, co je. On se po­sta­ral o očištění hříchů a po­té use­dl po pravici Ve­lebnosti na výsos­tech.

Bible21Židům1,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček