Bible21Soudců21,24

Soudců 21:24

Synové Iz­rae­le se tenkrát od­tam­tud ro­ze­š­li každý ke své­mu kmeni a ke své­mu ro­du, každý do svého dě­dictví.


Verš v kontexte

23 A tak to Ben­jamín­ci uděla­li. Každý si z té ve­se­lice od­ve­dl manželku, kte­rou si chy­til. Pak šli a vrá­ti­li se do svého dě­dictví. Znovu vy­stavě­li svá měs­ta a byd­le­li v nich. 24 Synové Iz­rae­le se tenkrát od­tam­tud ro­ze­š­li každý ke své­mu kmeni a ke své­mu ro­du, každý do svého dě­dictví. 25 Iz­rael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl.

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

24 A synovia Iz­raelovi od­išli toho času od­tiaľ, každý do svoj­ho po­kolenia a ku svojej čeľadi a tedy vyšli od­tiaľ a od­išli každý do svoj­ho dedičs­tva.

Evanjelický

24 Vtedy sa Iz­rael­ci roz­išli od­tiaľ každý k svoj­mu kmeňu a k svojej čeľadi. Od­išiel teda každý od­tiaľ do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva.

Ekumenický

24 Po­tom sa Iz­raeliti od­tiaľ roz­išli, každý k svojmu kmeňu a k svojmu rodu, teda každý od­išiel do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva.

Bible21

24 Synové Iz­rae­le se tenkrát od­tam­tud ro­ze­š­li každý ke své­mu kmeni a ke své­mu ro­du, každý do svého dě­dictví.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček