Bible21Soudců21,23

Soudců 21:23

A tak to Ben­jamín­ci uděla­li. Každý si z té ve­se­lice od­ve­dl manželku, kte­rou si chy­til. Pak šli a vrá­ti­li se do svého dě­dictví. Znovu vy­stavě­li svá měs­ta a byd­le­li v nich.


Verš v kontexte

22 Kdy­by si k nám je­jich ot­cové nebo bratři přiš­li stěžovat, řekne­me jim: Měj­te s nimi sli­tování, vž­dyť jsme v boji ne­u­kořisti­li dost žen pro všech­ny! Vy sami jste jim dce­ry ne­da­li, takže jste nevinní.“ 23 A tak to Ben­jamín­ci uděla­li. Každý si z té ve­se­lice od­ve­dl manželku, kte­rou si chy­til. Pak šli a vrá­ti­li se do svého dě­dictví. Znovu vy­stavě­li svá měs­ta a byd­le­li v nich. 24 Synové Iz­rae­le se tenkrát od­tam­tud ro­ze­š­li každý ke své­mu kmeni a ke své­mu ro­du, každý do svého dě­dictví.

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

23 A synovia Ben­jaminovi urobili tak a od­nies­li si ženy podľa svoj­ho počtu zpomedzi tan­cujúcich, ktoré uchytili, a odíduc na­vrátili sa k svoj­mu dedičs­tvu a vy­staviac mes­tá bývali v nich.

Evanjelický

23 Ben­jamín­ci urobili tak: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tan­cujúcich, ktoré unies­li; od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičného vlast­níc­tva. Po­tom si po­stavili mes­tá a bývali v nich.

Ekumenický

23 Ben­jamínov­ci tak aj urobili: Vzali si ženy podľa svoj­ho počtu z tancujúcich, ktoré uchvátili, od­išli a vrátili sa do svoj­ho dedičs­tva; vy­stavali mes­tá a bývali v nich.

Bible21

23 A tak to Ben­jamín­ci uděla­li. Každý si z té ve­se­lice od­ve­dl manželku, kte­rou si chy­til. Pak šli a vrá­ti­li se do svého dě­dictví. Znovu vy­stavě­li svá měs­ta a byd­le­li v nich.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček