Bible21Soudců21,18

Soudců 21:18

Naše dce­ry jim ale za že­ny dát nemůže­me, pro­tože Iz­rael­ci přísaha­li: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!“


Verš v kontexte

17 Říka­li také: „­Ti, kdo se z Ben­jamí­na za­chráni­li, po­tře­bují dě­dice, aby z Iz­rae­le ne­vy­mizel ce­lý kmen. 18 Naše dce­ry jim ale za že­ny dát nemůže­me, pro­tože Iz­rael­ci přísaha­li: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!“ 19 Pak si ale řek­li: „V Šílu je pře­ce Hos­po­di­nova výroční slavnost!“ (Je to se­verně od Bet-elu, východně od silnice vedou­cí z Bet-elu do Še­che­mu a jižně od Le­bo­ny.)

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale my im ne­môžeme dať ženy zo svojich dcér. Pre­tože boli pri­sahali synovia Iz­raelovi a po­vedali: Zlorečený, kto by dal ženu Ben­jaminovi.

Evanjelický

18 My im ne­môžeme dať zo svojich dcér ženy, lebo Iz­rael­ci pri­sahali: Nech je pre­kliaty, kto dá ženu Ben­jamín­covi.

Ekumenický

18 My im však ne­môžeme dob­rovoľne dať svoje dcéry za ženy. Iz­raeliti sa totiž za­prisahali: Nech je pre­kliaty, kto dob­rovoľne dá ženu Ben­jamínov­covi!

Bible21

18 Naše dce­ry jim ale za že­ny dát nemůže­me, pro­tože Iz­rael­ci přísaha­li: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček