Bible21Soudců18,2

Soudců 18:2

Synové Danovi pro­to ze svého rodu vy­s­la­li pět udatných mužů z Co­re­je a Ešt­ao­lu, aby pro­zkou­ma­li a ob­hléd­li zem. Řek­li jim: „Jdě­te ob­hlédnout zem.“ Dorazili až do Efraim­ských hor, k Mí­kovu do­mu, a tak tam přeno­cova­li.


Verš v kontexte

1 Iz­rael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usíd­lil, pro­tože mu do té doby mezi iz­rael­ský­mi kme­ny ne­připa­dl žádný dě­dičný podíl. 2 Synové Danovi pro­to ze svého rodu vy­s­la­li pět udatných mužů z Co­re­je a Ešt­ao­lu, aby pro­zkou­ma­li a ob­hléd­li zem. Řek­li jim: „Jdě­te ob­hlédnout zem.“ Dorazili až do Efraim­ských hor, k Mí­kovu do­mu, a tak tam přeno­cova­li. 3 Když k tomu domu přiš­li blíž, po­zna­li po hla­se toho levi­tského mladíka. Za­š­li tedy dovni­tř a pta­li se ho: „Jak ses sem do­stal? Co tu děláš? Pro­č tu jsi?“

späť na Soudců, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 Pre­to vy­slali synovia Dánovi zo svojej čeľade piatich mužov zo svojich končín, sil­ných mužov udat­ných, z Caree a z Ešta­ola, aby prešpehovali zem a pre­zkúmali ju, a po­vedali im: Iďte, pre­zkúmaj­te zem! A tak prišli na vrch Ef­rai­mov až po dom Míchov a prenocovali tam.

Evanjelický

2 Pre­to Dánov­ci vy­slali zo svojej čeľade päť mužov, udat­ných bojov­níkov zo svojich končín, z Corey a Eštáólu, na výz­vedy do krajiny, pre­skúmať ju. Po­vedali im: Choďte a pre­skúmaj­te tú krajinu. Prišli na Ef­rajim­ské po­horie k Míchov­mu domu a zo­stali tam cez noc.

Ekumenický

2 Vtedy si kmeň Dánov­cov hľadal dedičné vlast­níc­tvo, aby sa usadil. Až do­vtedy totiž nedos­tal medzi iz­rael­skými kmeňmi dedičné vlast­níc­tvo.

Bible21

2 Synové Danovi pro­to ze svého rodu vy­s­la­li pět udatných mužů z Co­re­je a Ešt­ao­lu, aby pro­zkou­ma­li a ob­hléd­li zem. Řek­li jim: „Jdě­te ob­hlédnout zem.“ Dorazili až do Efraim­ských hor, k Mí­kovu do­mu, a tak tam přeno­cova­li.

Bible21Soudců18,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček