Bible21Soudců16,24

Soudců 16:24

Lid při po­hle­du na něj chvá­lil svého boha: „Do ru­kou nám bůh náš dalnaše­ho nepřítele, naší země niči­te­le – to­lik našich zmordoval!“


Verš v kontexte

23 Fi­lištínští vlád­ci se seš­li, aby při­nes­li ve­likou oběť své­mu bohu Dágo­novi a aby oslavova­li. Pro­hlašova­li totiž: „Do ru­kou nám bůh náš dalnaše­ho ne­pří­te­le Samsona!“ 24 Lid při po­hle­du na něj chvá­lil svého boha: „Do ru­kou nám bůh náš dalnaše­ho nepřítele, naší země niči­te­le – to­lik našich zmordoval!“ 25 A když byli v nej­lepším, řek­li: „Zavo­lej­te Sam­so­na, ať je zábava!“ Za­vo­la­li tedy Sam­so­na z vězení, aby je bavil. Když ho po­stavi­li mezi slou­py,

späť na Soudců, 16

Príbuzné preklady Roháček

24 A keď ho videl ľud, chválil svojeho boha, lebo vravel: Náš boh dal nášho ne­priateľa do našej ruky a toho, ktorý pus­tošil našu zem a po­bil mnohých z našich ľudí.

Evanjelický

24 Keď ho ľud videl, chválil svoj­ho boha a hovoril: Náš boh nám vy­dal do rúk nášho ne­priateľa Sam­sona, ktorý pus­tošil našu krajinu a po­bil mnoho našich ľudí.

Ekumenický

24 Keď ľud uvidel Sam­sona, oslavoval svoj­ho boha a volal: Náš boh nám vy­dal do rúk nášho ne­priateľa, ktorý pus­tošil našu krajinu a po­bil mnoho našich ľudí.

Bible21

24 Lid při po­hle­du na něj chvá­lil svého boha: „Do ru­kou nám bůh náš dalnaše­ho nepřítele, naší země niči­te­le – to­lik našich zmordoval!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček