RoháčekSudcov16,24

Sudcov 16:24

A keď ho videl ľud, chválil svojeho boha, lebo vravel: Náš boh dal nášho ne­priateľa do našej ruky a toho, ktorý pus­tošil našu zem a po­bil mnohých z našich ľudí.


Verš v kontexte

23 A kniežatá Filištínov sa shromaždili, aby obetovali veľkú bit­nú obeť Dágonovi, svoj­mu bohu, a aby sa veselili, lebo po­vedali: Náš boh dal Sam­sona, nášho ne­priateľa, do našej ruky. 24 A keď ho videl ľud, chválil svojeho boha, lebo vravel: Náš boh dal nášho ne­priateľa do našej ruky a toho, ktorý pus­tošil našu zem a po­bil mnohých z našich ľudí. 25 A stalo sa, keď sa bolo roz­veselilo ich srd­ce, že po­vedali: Za­volaj­te Sam­sona, aby nás za­bával. A tak za­volali Sam­sona z domu väzňov, a robil žar­ty pred nimi. A po­stavili ho medzi stĺpy.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

24 A keď ho videl ľud, chválil svojeho boha, lebo vravel: Náš boh dal nášho ne­priateľa do našej ruky a toho, ktorý pus­tošil našu zem a po­bil mnohých z našich ľudí.

Evanjelický

24 Keď ho ľud videl, chválil svoj­ho boha a hovoril: Náš boh nám vy­dal do rúk nášho ne­priateľa Sam­sona, ktorý pus­tošil našu krajinu a po­bil mnoho našich ľudí.

Ekumenický

24 Keď ľud uvidel Sam­sona, oslavoval svoj­ho boha a volal: Náš boh nám vy­dal do rúk nášho ne­priateľa, ktorý pus­tošil našu krajinu a po­bil mnoho našich ľudí.

Bible21

24 Lid při po­hle­du na něj chvá­lil svého boha: „Do ru­kou nám bůh náš dalnaše­ho nepřítele, naší země niči­te­le – to­lik našich zmordoval!“