EkumenickýSudcov1,1

Sudcov 1:1

Po Jozu­ovej smr­ti sa Iz­raeliti pýtali Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaánčanom?


Verš v kontexte

1 Po Jozu­ovej smr­ti sa Iz­raeliti pýtali Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaánčanom? 2 Hos­podin od­povedal: Nech vy­tiah­ne Júda, veď jemu som vy­dal krajinu do rúk. 3 Nato požiadal Júda svoj­ho brata Šimeóna: Poď so mnou bojovať proti Kanaánčanom do môj­ho vy­losovaného podielu. Po­tom pôj­dem i ja s tebou do tvoj­ho vy­losovaného podielu. Šimeón šiel teda s ním.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po smr­ti Jozu­ovej, že sa pýtali synovia Iz­raelovi Hos­podina a riek­li: Kto poj­de na­počiat­ku za nás hore ku Kananejovi, aby bojoval proti ne­mu?

Evanjelický

1 Po smr­ti Józu­ovej do­pytovali sa Iz­rael­ci Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaán­com?

Ekumenický

1 Po Jozu­ovej smr­ti sa Iz­raeliti pýtali Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaánčanom?

Bible21

1 Po Jo­zuově smrti se synové Iz­rae­le pta­li Hos­po­di­na: „Kdo z nás má vy­táhnout do boje pro­ti Kananej­cům jako první?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček