Bible21Římanům1,6

Římanům 1:6

k nim patří­te i vy, po­vo­laní Ježíšem Kri­stem.


Verš v kontexte

5 Skrze něj a pro jeho jméno se nám do­stalo této mi­losti, to­tiž apoštolství, aby li­dé ze všech národů doš­li k po­s­lušnosti ví­ry; 6 k nim patří­te i vy, po­vo­laní Ježíšem Kri­stem. 7 Všem Bo­hem mi­lovaným po­vo­laným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.

späť na Římanům, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 medzi ktorými ste aj vy, po­volaní Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

6 medzi ktorými ste aj vy, po­volaní Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

6 K nim pat­ríte aj vy, ktorých po­volal Ježiš Kris­tus.

Bible21

6 k nim patří­te i vy, po­vo­laní Ježíšem Kri­stem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček