Bible21Římanům1,7

Římanům 1:7

Všem Bo­hem mi­lovaným po­vo­laným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.


Verš v kontexte

6 k nim patří­te i vy, po­vo­laní Ježíšem Kri­stem. 7 Všem Bo­hem mi­lovaným po­vo­laným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista. 8 Pře­devším za vás všech­ny dě­ku­ji své­mu Bohu skrze Ježíše Krista – vž­dyť o vaší víře mluví ce­lý svět!

späť na Římanům, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 všet­kým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím po­volaným svätým: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta!

Evanjelický

7 Všet­kým od Boha milovaným, po­volaným svätým v Ríme: Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta!

Ekumenický

7 Všet­kým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, po­volaným svätým, milosť vám a po­koj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

7 Všem Bo­hem mi­lovaným po­vo­laným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček