EkumenickýRimanom1,1

Rimanom 1:1

List Rimanom

Pavol, služob­ník Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, vy­braný pre Božie evan­jelium,


Verš v kontexte

1 Pavol, služob­ník Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, vy­braný pre Božie evan­jelium, 2 ktoré Boh už dáv­no pri­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých Pís­mach, 3 evan­jelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho po­tom­stva

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, sluha Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, od­delený k evan­jeliu nášho Boha,

Evanjelický

1 Pavel, služob­ník Kris­ta Ježiša, po­volaný apoštol, od­delený zves­tovať evan­jelium Božie -

Ekumenický

1 Pavol, služob­ník Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, vy­braný pre Božie evan­jelium,

Bible21

1 Pavel služebník Krista Ježíše, po­vo­laný apoštol, od­dělený pro Boží evange­li­um,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček