Bible21Přísloví1,22

Přísloví 1:22

„Kdy ome­zen­ců lás­ka k ma­losti už skončí, kdy drzounů zá­li­ba v drzosti, kdy tup­ců nenávist ke vše­mu vědění?


Verš v kontexte

21 na rušných nárožích hla­si­tě vykřikuje, v průcho­du městské brá­ny pro­s­lov má:
22 „Kdy ome­zen­ců lás­ka k ma­losti už skončí, kdy drzounů zá­li­ba v drzosti, kdy tup­ců nenávist ke vše­mu vědění?
23 Ob­rať­te se, když vás napomínám, hle, svého du­cha na vás vy­lít chci, právě vám chci svá slova ozná­mit!

späť na Přísloví, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Až do­kedy, hlúpi, budete milovať hlúposť, a po­smievači dokedy budú obľubovať po­smech a bláz­ni nenávidieť známosť?

Evanjelický

22 Vy ne­skúsení, do­kedy chcete milovať pros­totu? Do­kedy budú po­smievači túžiť po po­smechu a bláz­ni nenávidieť po­znanie?

Ekumenický

22 Vy ne­skúsení, do­kedy budete mať radi pros­toduchosť, a do­kedy sa budú po­smešníci schuti vy­smievať a bláz­ni nenávidieť po­znanie?

Bible21

22 „Kdy ome­zen­ců lás­ka k ma­losti už skončí, kdy drzounů zá­li­ba v drzosti, kdy tup­ců nenávist ke vše­mu vědění?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček