EvanjelickýPríslovia1,22

Príslovia 1:22

Vy ne­skúsení, do­kedy chcete milovať pros­totu? Do­kedy budú po­smievači túžiť po po­smechu a bláz­ni nenávidieť po­znanie?


Verš v kontexte

21 Na vr­chu hradieb volá, pri vchodoch do mest­ských brán vraví svoje reči:
22 Vy ne­skúsení, do­kedy chcete milovať pros­totu? Do­kedy budú po­smievači túžiť po po­smechu a bláz­ni nenávidieť po­znanie?
23 Ob­ráťte sa k môj­mu kar­haniu! Vy­lejem na vás svoj­ho ducha, dám vám po­znať svoje slová.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Až do­kedy, hlúpi, budete milovať hlúposť, a po­smievači dokedy budú obľubovať po­smech a bláz­ni nenávidieť známosť?

Evanjelický

22 Vy ne­skúsení, do­kedy chcete milovať pros­totu? Do­kedy budú po­smievači túžiť po po­smechu a bláz­ni nenávidieť po­znanie?

Ekumenický

22 Vy ne­skúsení, do­kedy budete mať radi pros­toduchosť, a do­kedy sa budú po­smešníci schuti vy­smievať a bláz­ni nenávidieť po­znanie?

Bible21

22 „Kdy ome­zen­ců lás­ka k ma­losti už skončí, kdy drzounů zá­li­ba v drzosti, kdy tup­ců nenávist ke vše­mu vědění?