Bible21Pláč1,6

Pláč 1:6

Dce­ru si­on­skou opusti­laveškerá nádhera. Její vel­moži jako je­lenipas­tvu marně hledají; zbaveni síly pr­chajípřed svý­mi pronásledova­te­li.


Verš v kontexte

5 Jeho pro­tivníci triumfují, nepřátelé mají zdar. Hospodin to­tiž Je­ruzalém ranilkvů­li mno­ha jeho nevěrám. Do za­jetí šly i dě­ti – ne­pří­tel si je vzal! 6 Dce­ru si­on­skou opusti­laveškerá nádhera. Její vel­moži jako je­lenipas­tvu marně hledají; zbaveni síly pr­chajípřed svý­mi pronásledova­te­li. 7 Ve dnech trápení a blouděníD­ce­ra je­ruzalém­ská vzpo­míná­na všech­ny poklady, jež kdy­si mívala. Když její lid pa­dal ru­kou sokaa nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díva­la smál se nad tou záhu­bou.

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Vav. A tak vy­šla od dcéry Si­ona všet­ka jej sláva. Jej kniežatá sú jako jeleni, k­torí nenachodia paše a tak idú bez sily pred tým, ktorý prena­sleduje.

Evanjelický

6 Opus­tila dcéru Sion všet­ka jej nád­hera. Jej kniežatá sú ako jelene, čo nenachodia pas­tvu; od­beh­li bez sily pred svojimi na­háňačmi.

Ekumenický

6 Dcéra Sion stratila všet­ku svoju krásu, jej kniežatá sú ako jelene, čo nenachádzajú pas­tvu a vy­silené unikajú pred prena­sledovateľom. (zajin)

Bible21

6 Dce­ru si­on­skou opusti­laveškerá nádhera. Její vel­moži jako je­lenipas­tvu marně hledají; zbaveni síly pr­chajípřed svý­mi pronásledova­te­li.

Bible21Pláč1,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček