Bible21Pláč1,7

Pláč 1:7

Ve dnech trápení a blouděníD­ce­ra je­ruzalém­ská vzpo­míná­na všech­ny poklady, jež kdy­si mívala. Když její lid pa­dal ru­kou sokaa nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díva­la smál se nad tou záhu­bou.


Verš v kontexte

6 Dce­ru si­on­skou opusti­laveškerá nádhera. Její vel­moži jako je­lenipas­tvu marně hledají; zbaveni síly pr­chajípřed svý­mi pronásledova­te­li. 7 Ve dnech trápení a blouděníD­ce­ra je­ruzalém­ská vzpo­míná­na všech­ny poklady, jež kdy­si mívala. Když její lid pa­dal ru­kou sokaa nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díva­la smál se nad tou záhu­bou. 8 Dce­ra je­ruzalém­ská hroz­ně hřešila, stala se nečistou. Každý cti­tel jí teď pohrdá, když vi­dí její nahotu, a ona za­tím sténá, hanbou za­krývá si tvář.

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Zajin. D­céra Jeruzalema sa roz­pomína vo dňoch svoj­ho trápenia a vo svojom zmietaní na všet­ky svoje vzác­ne veci, ktoré boly jej od pradáv­nych dní, teraz keď upadol jej ľud do ruky protiv­níka, a keď nemá ni­koho, kto by jej po­mohol. Protiv­níci sa dívajú na ňu; smejú sa jej vše­stran­nej zkaze.

Evanjelický

7 Jeruzalem sa roz­pomína v dňoch svojej biedy a blúdenia na všet­ky svoje vzác­ne veci, ktoré mával od dáv­nych čias. Keď jeho národ padol do rúk protiv­níka, ni­kto mu ne­pomohol. Protiv­níci to videli a smiali sa nad jeho pádom.

Ekumenický

7 Jeruzalem si roz­pamätúva v dňoch svojej biedy a blúdenia na všet­ky svoje vzác­nos­ti, ktoré mal od pradáv­na. Keď jeho ľud padol do rúk protiv­níka, ni­kto mu ne­pomohol. Protiv­níci to videli a smiali sa nad jeho skazou. (chét)

Bible21

7 Ve dnech trápení a blouděníD­ce­ra je­ruzalém­ská vzpo­míná­na všech­ny poklady, jež kdy­si mívala. Když její lid pa­dal ru­kou sokaa nikdo nešel na pomoc, nepřítel se tenkrát díva­la smál se nad tou záhu­bou.

Bible21Pláč1,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček