Bible21Numeri5,8

Numeri 5:8

Kdy­by po poško­zeném ne­zůstal příbuzný, je­muž by se na­hra­di­la škoda, bude odškodnění ode­vzdáno Hos­po­di­nu pro kněze, a to kro­mě be­ra­na, jímž se za něj vy­koná obřad smíření.


Verš v kontexte

7 Vy­zná tedy svůj hřích, je­hož se do­pustil, na­hradí ško­du v plné výši, při­dá ještě pě­ti­nu navíc a ode­vzdá to to­mu, vůči komu se pro­vi­nil. 8 Kdy­by po poško­zeném ne­zůstal příbuzný, je­muž by se na­hra­di­la škoda, bude odškodnění ode­vzdáno Hos­po­di­nu pro kněze, a to kro­mě be­ra­na, jímž se za něj vy­koná obřad smíření. 9 Ze všech svatých darů, které mu synové Iz­rae­le při­ne­sou, připadne vž­dy obětní příspěvek knězi.

späť na Numeri, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 A keby oškodený človek ne­mal príbuz­ného, ktorému by vrátil to, čím sa pre­vinil, bude vrátené Hos­podinovi, kňazovi, krome barana obeti pokrytia hriechu, ktorým po­kryjú na ňom jeho hriech.

Evanjelický

8 Ak ten človek ne­má príbuz­ného, ktorému možno na­hradiť za­vinenú škodu, vráti sa to Hos­podinovi pre kňaza, ok­rem toho dá barana na zmierenie, ktorým sa vy­koná za neho ob­rad zmierenia.

Ekumenický

8 Ak ten človek ne­má príbuz­ného, ktorému by sa malo dať odškod­né, vráti to Hos­podinovi a odo­vzdá kňazovi. Vin­ník dá ok­rem toho barana na zmierenie, ktorým sa zaňho vy­koná ob­rad zmierenia.

Bible21

8 Kdy­by po poško­zeném ne­zůstal příbuzný, je­muž by se na­hra­di­la škoda, bude odškodnění ode­vzdáno Hos­po­di­nu pro kněze, a to kro­mě be­ra­na, jímž se za něj vy­koná obřad smíření.

Bible21Numeri5,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček