Bible21Numeri3,15

Numeri 3:15

„Seč­ti Levi­ho syny pod­le je­jich ot­cov­ských do­mů a rodů; seč­ti všech­ny muže od stáří jedno­ho měsíce.“


Verš v kontexte

14 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi na pouš­ti Si­naj: 15 „Seč­ti Levi­ho syny pod­le je­jich ot­cov­ských do­mů a rodů; seč­ti všech­ny muže od stáří jedno­ho měsíce.“ 16 Mo­jžíš je tedy pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu sečetl, jak mu bylo přikázáno.

späť na Numeri, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Spočítaj synov Léviho podľa domu ich ot­cov, podľa ich čeľadí; všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še ich spočítaš.

Evanjelický

15 Spočítaj levítov podľa rodín a čeľadí. Spočítaj všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie.

Ekumenický

15 Spočítaj Lévi­ov­cov podľa rodín a rodov. Spočítaj všet­ky osoby mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac.

Bible21

15 „Seč­ti Levi­ho syny pod­le je­jich ot­cov­ských do­mů a rodů; seč­ti všech­ny muže od stáří jedno­ho měsíce.“

Bible21Numeri3,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček