Bible21Numeri22,36

Numeri 22:36

Když Balák us­lyšel, že Balaám při­chází, vy­šel mu vstříc k Ír Moáb­ské­mu na samém kra­ji arnon­ské hranice.


Verš v kontexte

35 Hos­po­dinův an­děl Balaá­movi ře­kl: „Jdi s tě­mi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu.“ Balaám tedy jel s Balá­kový­mi hodnostáři dál. 36 Když Balák us­lyšel, že Balaám při­chází, vy­šel mu vstříc k Ír Moáb­ské­mu na samém kra­ji arnon­ské hranice. 37 Balák uvítal Balaá­ma slovy: „Cožpak jsem ti ne­po­sílal po­zvání? Pro­č jsi ke mně nešel? Že bych tě ne­u­měl náleži­tě poctít?“

späť na Numeri, 22

Príbuzné preklady Roháček

36 Keď počul Balák, že ide Balám, vy­šiel mu na­proti do mes­ta Moábov­ho, ktoré je na hranici Ar­nona, ktorý je na kon­ci územia.

Evanjelický

36 Keď sa Bálák do­počul, že Bileám prišiel, vy­šiel mu v ús­trety až do Ár-Moábu, ktoré je na hranici Ar­nónu, na kon­ci územia.

Ekumenický

36 Keď sa Balák o Bileámovom príchode do­počul, vy­šiel mu v ústrety do Ír-Moábu pri Ar­nóne na hranici územia.

Bible21

36 Když Balák us­lyšel, že Balaám při­chází, vy­šel mu vstříc k Ír Moáb­ské­mu na samém kra­ji arnon­ské hranice.

Bible21Numeri22,36

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček