Evanjelický4. Mojžišova22,36

4. Mojžišova 22:36

Numeri

Keď sa Bálák do­počul, že Bileám prišiel, vy­šiel mu v ús­trety až do Ár-Moábu, ktoré je na hranici Ar­nónu, na kon­ci územia.


Verš v kontexte

35 Ale an­jel Hos­podinov riekol Bileámovi: Choď s mužmi, avšak vy­slov len to slovo, ktoré ti po­viem. A tak Bileám šiel s Bálákovými kniežatami. 36 Keď sa Bálák do­počul, že Bileám prišiel, vy­šiel mu v ús­trety až do Ár-Moábu, ktoré je na hranici Ar­nónu, na kon­ci územia. 37 Bálák do­hováral Bileámovi: Či som opätov­ne k tebe ne­pos­lal, aby ťa za­volali? Prečo si ne­prišiel ku mne? Či skutočne nie som schop­ný uc­tiť si ťa?

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

36 Keď počul Balák, že ide Balám, vy­šiel mu na­proti do mes­ta Moábov­ho, ktoré je na hranici Ar­nona, ktorý je na kon­ci územia.

Evanjelický

36 Keď sa Bálák do­počul, že Bileám prišiel, vy­šiel mu v ús­trety až do Ár-Moábu, ktoré je na hranici Ar­nónu, na kon­ci územia.

Ekumenický

36 Keď sa Balák o Bileámovom príchode do­počul, vy­šiel mu v ústrety do Ír-Moábu pri Ar­nóne na hranici územia.

Bible21

36 Když Balák us­lyšel, že Balaám při­chází, vy­šel mu vstříc k Ír Moáb­ské­mu na samém kra­ji arnon­ské hranice.