Bible21Nehemiáš11,6

Nehemiáš 11:6

Ze synů Pe­re­cových byd­le­lo v Je­ruzalémě celkem 468 udatných mužů.


Verš v kontexte

5 a Maa­sejáš, syn Ba­ru­ka, syna Kol-cho­ze­ho, syna Chaza­jáše, syna Adajáše, syna Joja­ri­ba, syna Za­cha­ri­áše, syna Šílon­ského. 6 Ze synů Pe­re­cových byd­le­lo v Je­ruzalémě celkem 468 udatných mužů. 7 Ze synů Benjamínových: Salu, syn Mešula­ma, syna Jo­edova, syna Pedajášova, syna Ko­lajášova, syna Maa­sejášova, syna Itie­lova, syna Ješajášova.

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 Všet­kých synov Fáresových, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo štyris­to šesťdesiatosem, udat­ných mužov.

Evanjelický

6 Všet­kých po­tom­kov Perecových, bývajúcich v Jeruzaleme, bolo štyris­tošesťdesiatosem udat­ných mužov.

Ekumenický

6 Všet­kých Perecových po­tom­kov, čo bývali v Jeruzaleme, bolo štyris­tošesťdesiatosem udat­ných mužov.

Bible21

6 Ze synů Pe­re­cových byd­le­lo v Je­ruzalémě celkem 468 udatných mužů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček