EvanjelickýNehemiáš11,6

Nehemiáš 11:6

Všet­kých po­tom­kov Perecových, bývajúcich v Jeruzaleme, bolo štyris­tošesťdesiatosem udat­ných mužov.


Verš v kontexte

5 Maaséjá, syn Bárúcha, syna Kol-Chózeho, syna Chazáju, syna Adáju, syna Jójáríba, syna Zechar­ju, syna Šílon­ca. 6 Všet­kých po­tom­kov Perecových, bývajúcich v Jeruzaleme, bolo štyris­tošesťdesiatosem udat­ných mužov. 7 Toto sú zase Ben­jamín­ci: Sal­lú, syn Mešul­láma, syna Jóéda, syna Pedáju, syna Kóláju, syna Maaséju, syna Itíéla, syna Ješajov­ho.

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 Všet­kých synov Fáresových, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo štyris­to šesťdesiatosem, udat­ných mužov.

Evanjelický

6 Všet­kých po­tom­kov Perecových, bývajúcich v Jeruzaleme, bolo štyris­tošesťdesiatosem udat­ných mužov.

Ekumenický

6 Všet­kých Perecových po­tom­kov, čo bývali v Jeruzaleme, bolo štyris­tošesťdesiatosem udat­ných mužov.

Bible21

6 Ze synů Pe­re­cových byd­le­lo v Je­ruzalémě celkem 468 udatných mužů.