Bible21Nehemiáš11,31

Nehemiáš 11:31

Synové Ben­jamínovi byli v Ge­bě, Mi­chma­su, Aji, v Bet-elu a jeho ves­nicích,


Verš v kontexte

30 Za­no­a­chu, v Adula­mu a jeho use­dlos­tech, v Lachiši a jeho polnos­tech, v Aze­ce a jejích ves­nicích. Síd­li­li od Beer-še­by až k údo­lí Hi­nom. 31 Synové Ben­jamínovi byli v Ge­bě, Mi­chma­su, Aji, v Bet-elu a jeho ves­nicích, 32 v Ana­to­tu, No­bu, Anan­ji,

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

31 A synovia Ben­jaminovi, počnúc od Geby, v Michmaši a v Ajji a v Bét-ele a v jeho vsiach,

Evanjelický

31 Prís­lušníci Ben­jamína bývali počnúc od Geby ďalej v Mich­máši, Aj­ji, Bétele a jeho dedinách,

Ekumenický

31 Prís­lušníci Ben­jamína bývali, počnúc od Geby, v Mikmáse, Aj­ji, Bétele a priľah­lých dedinách,

Bible21

31 Synové Ben­jamínovi byli v Ge­bě, Mi­chma­su, Aji, v Bet-elu a jeho ves­nicích,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček