Bible21Micheáš1,4

Micheáš 1:4

Hory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají se vos­ku v ohni, vodě sté­kající hor­ským ú­bočím.


Verš v kontexte

3 Hle – Hos­po­din opouští svůj příbytek, už se­stu­puje, šlape po výšinách země! 4 Hory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají se vos­ku v ohni, vodě sté­kající hor­ským ú­bočím. 5 A to vše kvů­li Jáko­bově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je Jáko­bova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výši­ny Judy? Jeruzalém – kdo jiný?

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Vr­chy sa budú rozp­lývať pod ním, a doliny sa budú tr­hať; budú jako vosk pred ohňom, ako vody vy­liate na svahu.

Evanjelický

4 Vr­chy sa rozp­lývajú pred Ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roz­tápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vr­chu.

Ekumenický

4 Vr­chy sa rozp­lynú pod ním a údolia sa rozštiepia. Budú ako vosk pri ohni a ako vody vy­liate na svah.

Bible21

4 Hory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají se vos­ku v ohni, vodě sté­kající hor­ským ú­bočím.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček