Bible21Micheáš1,5

Micheáš 1:5

A to vše kvů­li Jáko­bově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je Jáko­bova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výši­ny Judy? Jeruzalém – kdo jiný?


Verš v kontexte

4 Hory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají se vos­ku v ohni, vodě sté­kající hor­ským ú­bočím. 5 A to vše kvů­li Jáko­bově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je Jáko­bova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výši­ny Judy? Jeruzalém – kdo jiný? 6 „Pro­to Sa­maří ob­rátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její ka­me­ny svalím do údolí, obnažím její zákla­dy.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 To všet­ko sa bude diať za pre­stúpenie Jakobovo a za hriechy domu Iz­raelov­ho. Ktože je príčinou prestúpenia Jakobov­ho? Či azda nie Samária? A kto výšin Júdových? Či azda nie Jeruzalem?

Evanjelický

5 Všet­ko to pre prie­stupok Jákobov a pre hriechy domu iz­rael­ského. Kto je za prie­stup­kom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za prie­stup­kom domu Júdov­ho? Či nie Jeruzalem?

Ekumenický

5 Všet­ko toto je pre Jákobovu vinu a pre hriechy domu Iz­raela. Kto je vina Jákoba? Či nie Samária? Kto sú výšiny Jud­ska? Či nie Jeruzalem?

Bible21

5 A to vše kvů­li Jáko­bově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je Jáko­bova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výši­ny Judy? Jeruzalém – kdo jiný?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček