Bible21Lukáš13,35

Lukáš 13:35

Hle, váš dům se vám za­ne­chává pustý. Říkám vám, že mě už ne­u­vi­dí­te, dokud ne­při­jde čas, kdy řeknete: ‚Požeh­naný, jenž při­chází v Hos­po­di­nově jménu!‘“


Verš v kontexte

33 Dnes, zít­ra i po­zítří mu­sím pokračovat v cestě. Kde jin­de by měl pro­rok zemřít než v Je­ruzalémě? 34 Je­ruzalé­me, Je­ruzalé­me, který za­bíjíš pro­roky a ka­menuješ ty, kteří jsou k to­bě po­síláni! Ko­likrát jsem chtěl shro­máž­dit tvé dě­ti, jako slepice shro­mažďuje svá kuřa­ta pod kříd­la, ale ne­ch­tě­li jste. 35 Hle, váš dům se vám za­ne­chává pustý. Říkám vám, že mě už ne­u­vi­dí­te, dokud ne­při­jde čas, kdy řeknete: ‚Požeh­naný, jenž při­chází v Hos­po­di­nově jménu!‘“

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

35 Hľa, zanecháva sa vám váš dom pus­tý. A ameň vám hovorím, že ma už ni­kdy ne­uvidíte, do­kiaľ ne­prij­de čas, keď po­viete: Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom!

Evanjelický

35 Aj­hľa, zanecháva sa vám dom váš [pus­tý]. Hovorím vám: Ne­uvidíte ma, až príde chvíľa, keď po­viete: Požeh­naný, kto pri­chádza v mene Pánovom!

Ekumenický

35 Hľa, váš dom vám os­táva pus­tý. A hovorím vám: Ne­uvidíte ma, kým ne­príde čas, keď po­viete: Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom.

Bible21

35 Hle, váš dům se vám za­ne­chává pustý. Říkám vám, že mě už ne­u­vi­dí­te, dokud ne­při­jde čas, kdy řeknete: ‚Požeh­naný, jenž při­chází v Hos­po­di­nově jménu!‘“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček