EkumenickýLukáš13,35

Lukáš 13:35

Evanjelium podľa Lukáša

Hľa, váš dom vám os­táva pus­tý. A hovorím vám: Ne­uvidíte ma, kým ne­príde čas, keď po­viete: Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom.


Verš v kontexte

33 Ale dnes, zaj­tra i po­zaj­tra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok za­hynul mimo Jeruzalema. 34 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý za­bíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe po­slaní! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliep­ka svoje kuriat­ka pod kríd­la, a nech­celi ste. 35 Hľa, váš dom vám os­táva pus­tý. A hovorím vám: Ne­uvidíte ma, kým ne­príde čas, keď po­viete: Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

35 Hľa, zanecháva sa vám váš dom pus­tý. A ameň vám hovorím, že ma už ni­kdy ne­uvidíte, do­kiaľ ne­prij­de čas, keď po­viete: Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom!

Evanjelický

35 Aj­hľa, zanecháva sa vám dom váš [pus­tý]. Hovorím vám: Ne­uvidíte ma, až príde chvíľa, keď po­viete: Požeh­naný, kto pri­chádza v mene Pánovom!

Ekumenický

35 Hľa, váš dom vám os­táva pus­tý. A hovorím vám: Ne­uvidíte ma, kým ne­príde čas, keď po­viete: Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom.

Bible21

35 Hle, váš dům se vám za­ne­chává pustý. Říkám vám, že mě už ne­u­vi­dí­te, dokud ne­při­jde čas, kdy řeknete: ‚Požeh­naný, jenž při­chází v Hos­po­di­nově jménu!‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček