Bible21Juda1,9

Juda 1:9

Při­tom ani ar­chan­děl Mi­chael, když se s ďáblem přel o Mo­jžíšovo tělo, ne­od­vážil se vy­nést po­tupný roz­su­dek, ale ře­kl: „Z­tres­tej tě Hospodin!“


Verš v kontexte

8 Stejně tak tito blouzniv­ci przní své tělo, ne­dbají na Pánovu vlá­du a vy­smívají se ne­bes­kým mo­cnos­tem. 9 Při­tom ani ar­chan­děl Mi­chael, když se s ďáblem přel o Mo­jžíšovo tělo, ne­od­vážil se vy­nést po­tupný roz­su­dek, ale ře­kl: „Z­tres­tej tě Hospodin!“ 10 Tito se však vy­smívají to­mu, co ne­znají, a to, co znají pu­dově jako ne­ro­zumná zvířa­ta, je vede do záhu­by.

späť na Juda, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A ar­chan­jel Michal, keď v spore s diab­lom hovoril o telo Mojžišovo, ne­opovážil sa vy­niesť p­roti nemu rúhavý súd, ale po­vedal: Nech ťa po­tres­ce Pán!

Evanjelický

9 Veď ani ar­chan­jel Michal, keď bojoval s diab­lom a hádal sa o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním po­tup­ný súd; po­vedal len: Nech ťa Pán po­tres­tá!

Ekumenický

9 Veď ar­chan­jel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním rúhavý súd, iba čo po­vedal: Nech ťa Pán po­tres­tá!

Bible21

9 Při­tom ani ar­chan­děl Mi­chael, když se s ďáblem přel o Mo­jžíšovo tělo, ne­od­vážil se vy­nést po­tupný roz­su­dek, ale ře­kl: „Z­tres­tej tě Hospodin!“

Bible21Juda1,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček