EkumenickýJúdov1,9

Júdov 1:9

Veď ar­chan­jel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním rúhavý súd, iba čo po­vedal: Nech ťa Pán po­tres­tá!


Verš v kontexte

8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ne­uz­návajú au­to­ritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzem­ským moc­nos­tiam. 9 Veď ar­chan­jel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním rúhavý súd, iba čo po­vedal: Nech ťa Pán po­tres­tá! 10 No títo sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú. Hynú vo všet­kom, čo pudovo po­znajú ako ne­mé zvieratá.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A ar­chan­jel Michal, keď v spore s diab­lom hovoril o telo Mojžišovo, ne­opovážil sa vy­niesť p­roti nemu rúhavý súd, ale po­vedal: Nech ťa po­tres­ce Pán!

Evanjelický

9 Veď ani ar­chan­jel Michal, keď bojoval s diab­lom a hádal sa o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním po­tup­ný súd; po­vedal len: Nech ťa Pán po­tres­tá!

Ekumenický

9 Veď ar­chan­jel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním rúhavý súd, iba čo po­vedal: Nech ťa Pán po­tres­tá!

Bible21

9 Při­tom ani ar­chan­děl Mi­chael, když se s ďáblem přel o Mo­jžíšovo tělo, ne­od­vážil se vy­nést po­tupný roz­su­dek, ale ře­kl: „Z­tres­tej tě Hospodin!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček