Bible21Jozue15,62

Jozue 15:62

Ni­bšan, Ir-me­lach a En-gedi – celkem šest měst s osa­da­mi.


Verš v kontexte

61 Na pouš­ti: Bet-arava, Mi­din, Se­ka­ka, 62 Ni­bšan, Ir-me­lach a En-gedi – celkem šest měst s osa­da­mi. 63 Synové Ju­dovi ale ne­dokáza­li vy­hnat Je­bu­sej­ce byd­lící v Je­ruzalémě. Pro­to Je­bu­sej­ci zůsta­li v Je­ruzalémě s Ju­dový­mi syny až dodnes.

späť na Jozue, 15

Príbuzné preklady Roháček

62 Nišban, Soľné Mes­to a Én-gedi, šesť miest a ich dediny.

Evanjelický

62 Nibšán, Soľné mes­to a Én­gedí - šesť miest a ich dediny.

Ekumenický

62 Nibšán, Soľné mes­to a Én-Gedi; šesť miest aj s ich dedinami.

Bible21

62 Ni­bšan, Ir-me­lach a En-gedi – celkem šest měst s osa­da­mi.

Bible21Jozue15,62

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček