Bible21Jozue1,14

Jozue 1:14

Vaše že­ny, vaše dě­ti i vaše stáda zůstanou v ze­mi, kte­rou vám Mo­jžíš dal v Za­jordání. Vy muži ale mu­sí­te jít v bo­jovém šiku jako udatní hr­di­nové před svý­mi bra­t­ry a po­máhat jim,


Verš v kontexte

13 „Pa­ma­tuj­te na to, co vám přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš – Hos­po­din, váš Bůh, vám dává odpoči­nek již zde a věnuje vám tuto zem. 14 Vaše že­ny, vaše dě­ti i vaše stáda zůstanou v ze­mi, kte­rou vám Mo­jžíš dal v Za­jordání. Vy muži ale mu­sí­te jít v bo­jovém šiku jako udatní hr­di­nové před svý­mi bra­t­ry a po­máhat jim, 15 dokud Hos­po­din ne­dá vašim bra­trům odpoči­nek tak jako vám a dokud i oni ne­ob­drží zem, kte­rou jim dává Hos­po­din, váš Bůh. Po­tom se vrátí­te na východní břeh Jordánu a ujmete se své země, kte­rou vám dal Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“

späť na Jozue, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zo­stanú v zemi, ktorú vám dal Mojžiš z tej­to strany Jor­dána a vy poj­dete pri­pravení do boja na druhú stranu pred svojimi brat­mi, všet­ci udat­ní mužovia sil­ní a po­môžete im,

Evanjelický

14 Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zo­stanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jor­dánom; ale vy všet­ci boja­schop­ní mužovia prej­dite vy­zb­rojení pred vašimi brat­mi a po­máhaj­te im,

Ekumenický

14 Vaše ženy, deti a dobytok zo­stanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jor­dánom, ale vy všet­ci boja­schop­ní muži prej­dite ozb­rojení pred vašimi brat­mi a po­máhaj­te im,

Bible21

14 Vaše že­ny, vaše dě­ti i vaše stáda zůstanou v ze­mi, kte­rou vám Mo­jžíš dal v Za­jordání. Vy muži ale mu­sí­te jít v bo­jovém šiku jako udatní hr­di­nové před svý­mi bra­t­ry a po­máhat jim,

Bible21Jozue1,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček