Bible21Joel4,3

Joel 4:3

a losova­li o můj lid. Chlapce za ne­věstku nabíze­lia za víno pla­ti­li dívkami, aby se na­pi­li.


Verš v kontexte

2 shro­máždím všech­ny náro­dydo Jošafatského údo­lía budu se tam s nimi sou­di­to Iz­rael, můj lid a mé dědictví, které roz­ptý­li­li mezi pohany. Rozdělili si moji zemi 3 a losova­li o můj lid. Chlapce za ne­věstku nabíze­lia za víno pla­ti­li dívkami, aby se na­pi­li. 4 Co vůbec má­te pro­ti mně, Týre a Si­do­ne a všech­ny fi­listin­ské kraje? Za co se mi to mstí­te? Jest­liže se mi chcete mstít, rych­le a rázně vám to oplatím!

späť na Joel, 4

Príbuzné preklady Evanjelický

3 a o môj ľud žrebovali. Chlap­ca dávali za ne­vies­t­ku a dievča predávali za víno, a tak pili.

Ekumenický

3 a o môj ľud žrebovali. Chlap­ca dávali za ne­vies­t­ku a dievča predávali za víno, aby moh­li piť.

Bible21

3 a losova­li o můj lid. Chlapce za ne­věstku nabíze­lia za víno pla­ti­li dívkami, aby se na­pi­li.

Bible21Joel4,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček