Bible21Joel2,19

Joel 2:19

Hos­po­din své­mu lidu odpoví: „Hle, po­sílám vám obilí, víno a olej do sytosti! Nevydám vás už nikdy vícpo­smě­chu mezi po­ha­ny.


Verš v kontexte

18 Hos­po­din se pak roz­hor­lí pro svou zema nad svým li­dem se sli­tuje. 19 Hos­po­din své­mu lidu odpoví: „Hle, po­sílám vám obilí, víno a olej do sytosti! Nevydám vás už nikdy vícpo­smě­chu mezi po­ha­ny. 20 Se­verní voj­sko od vás vy­ženudale­ko na vy­prahlou pusti­nu – je­ho přední voj do Moře mrtvého, zadní pak do Středozemního; a vzejde z něho smrad a puch.“ Ano, on vy­ko­nal věci ve­liké,

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 A Hos­podin od­povie a riek­ne svoj­mu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vín­nu šťavu aj olej, a na­sýtite sa toho, ani vás ne­vydám viacej v potupu medzi po­han­mi.

Evanjelický

19 Hos­podin od­povedal svoj­mu ľudu: Aj­hľa, po­sielam vám obilie, mušt i olej, a na­sýtite sa tým. A už vás ne­vydám na po­tupu medzi po­han­mi.

Ekumenický

19 Hos­podin dá od­poveď svoj­mu ľudu: Hľa, po­sielam vám obilie, mušt i olej a na­sýtite sa tým. Viac vás už ne­vydám na po­tupu medzi po­han­mi.

Bible21

19 Hos­po­din své­mu lidu odpoví: „Hle, po­sílám vám obilí, víno a olej do sytosti! Nevydám vás už nikdy vícpo­smě­chu mezi po­ha­ny.

Bible21Joel2,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček