Bible21Jeremiáš7,2

Jeremiáš 7:2

„Po­stav se do brá­ny Hos­po­di­nova chrá­mu a vo­lej tam tato slova: Slyšte slovo Hos­po­di­novo, všich­ni z Ju­dy, kteří se tě­mi­to brana­mi při­chází­te klanět Hos­po­di­nu!


Verš v kontexte

1 Slovo, které Je­re­miáš do­stal od Hos­po­di­na: 2 „Po­stav se do brá­ny Hos­po­di­nova chrá­mu a vo­lej tam tato slova: Slyšte slovo Hos­po­di­novo, všich­ni z Ju­dy, kteří se tě­mi­to brana­mi při­chází­te klanět Hos­po­di­nu! 3 Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: Na­prav­te své ces­ty a své jednání, a já vás tu ne­chám žít.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 Po­stav sa v bráne domu Hos­podinov­ho a budeš tam volať toto slovo a po­vieš: Počuj­te slovo Hos­podinovo, celý Júda, všet­ci, ktorí vchádzate týmito bránami klaňať sa Hos­podinovi!

Evanjelický

2 Po­stav sa do brány domu Hos­podinov­ho a hlásaj tam toto slovo: Čuj­te slovo Hos­podinovo, všet­ci Júdej­ci, ktorí pre­chádzate týmito bránami klaňať sa Hos­podinovi.

Ekumenický

2 Po­stav sa do brány domu Hos­podina a oznám tam toto slovo. Po­vedz: Počuj­te slovo Hos­podina, všet­ci Júdov­ci, ktorí cez tieto brány pri­chádzate klaňať sa Hos­podinovi.

Bible21

2 „Po­stav se do brá­ny Hos­po­di­nova chrá­mu a vo­lej tam tato slova: Slyšte slovo Hos­po­di­novo, všich­ni z Ju­dy, kteří se tě­mi­to brana­mi při­chází­te klanět Hos­po­di­nu!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček