Bible21Jan21,17

Jan 21:17

Po­tom se ho ze­ptal po­třetí: „Ši­mo­ne Janův, máš mě rád?“ Petr se za­rmou­til, že se ho Ježíš po­třetí ze­ptal: „Máš mě rád?“ Od­po­věděl mu: „Pane, ty víš všech­no. Ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu na to ře­kl: „Pas mé ov­ce.


Verš v kontexte

16 Po­tom se ho ze­ptal po­druhé: „Ši­mo­ne Janův, mi­lu­ješ mě?“ „Ano, Pane,“ od­po­věděl mu. „­Ty víš, že tě mám rád.“ Tehdy mu Ježíš ře­kl: „Pečuj o mé ovce.“ 17 Po­tom se ho ze­ptal po­třetí: „Ši­mo­ne Janův, máš mě rád?“ Petr se za­rmou­til, že se ho Ježíš po­třetí ze­ptal: „Máš mě rád?“ Od­po­věděl mu: „Pane, ty víš všech­no. Ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu na to ře­kl: „Pas mé ov­ce. 18 Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, ob­lékal ses a cho­dils, kam jsi chtěl. Až ze­stárneš, roz­přáh­neš ru­ce, ob­lékne tě jiný a po­ve­de tě, kam nechceš.“

späť na Jan, 21

Príbuzné preklady Roháček

17 Po­vedal mu po tretie: Šimone Jonášov, či ma máš rád? V­tedy sa za­rmútil Peter, že mu po­vedal po tretie: Či ma máš rád? A po­vedal mu: Pane, ty vieš všet­ko, ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu po­vedal: Pas moje ovečky!

Evanjelický

17 Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa za­rmútil, že sa ho po tretí raz spýtal: Či ma miluješ? a od­povedal Mu: Pane, Ty vieš všet­ko; Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas moje ovečky!

Ekumenický

17 Spýtal sa ho aj tretí raz: Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa za­rmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: Máš ma rád? , a od­povedal mu: Pane, ty vieš všet­ko, ty dob­re vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu po­vedal: Pas moje ov­ce!

Bible21

17 Po­tom se ho ze­ptal po­třetí: „Ši­mo­ne Janův, máš mě rád?“ Petr se za­rmou­til, že se ho Ježíš po­třetí ze­ptal: „Máš mě rád?“ Od­po­věděl mu: „Pane, ty víš všech­no. Ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu na to ře­kl: „Pas mé ov­ce.

Bible21Jan21,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček