Bible21Jakub4,11

Jakub 4:11

Bratři, ne­po­mlou­vej­te jedni druhé. Kdo po­mlou­vá nebo soudí svého bra­t­ra, po­mlou­vá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plni­te­lem Záko­na a stal ses jeho soud­cem.


Verš v kontexte

10 Pokoř­te se před Pánovou tváří a on vás po­výší. 11 Bratři, ne­po­mlou­vej­te jedni druhé. Kdo po­mlou­vá nebo soudí svého bra­t­ra, po­mlou­vá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plni­te­lem Záko­na a stal ses jeho soud­cem. 12 Záko­nodárce a soud­ce je ale jen je­den! On může za­chránit i zničit. Kdo vůbec jsi, že soudíš svého bližního?

späť na Jakub, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Nehovor­te zlého druh na druha, bratia! Ten, kto hovorí zlé na brata alebo súdi svoj­ho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jest­li súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom.

Evanjelický

11 Bratia, ne­ohováraj­te sa na­vzájom! Kto ohovára brata alebo po­sudzuje brata, ohovára zákon a po­sudzuje zákon. A ak po­sudzuješ zákon, nie si činiteľom zákona, ale sud­com.

Ekumenický

11 Bratia, ne­ohováraj­te sa na­vzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si pl­niteľ zákona, ale sud­ca.

Bible21

11 Bratři, ne­po­mlou­vej­te jedni druhé. Kdo po­mlou­vá nebo soudí svého bra­t­ra, po­mlou­vá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plni­te­lem Záko­na a stal ses jeho soud­cem.

Bible21Jakub4,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček