RoháčekJakubov4,11

Jakubov 4:11

Nehovor­te zlého druh na druha, bratia! Ten, kto hovorí zlé na brata alebo súdi svoj­ho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jest­li súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom.


Verš v kontexte

10 Ponížte sa pred tvárou Pánovou, a po­výši vás. 11 Nehovor­te zlého druh na druha, bratia! Ten, kto hovorí zlé na brata alebo súdi svoj­ho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jest­li súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom. 12 Jeden je zákonodar­ca a sud­ca, ktorý môže spasiť i za­tratiť. Ale ktože si ty, ktorý súdiš iného, blížneho?

späť na Jakubov, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Nehovor­te zlého druh na druha, bratia! Ten, kto hovorí zlé na brata alebo súdi svoj­ho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jest­li súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom.

Evanjelický

11 Bratia, ne­ohováraj­te sa na­vzájom! Kto ohovára brata alebo po­sudzuje brata, ohovára zákon a po­sudzuje zákon. A ak po­sudzuješ zákon, nie si činiteľom zákona, ale sud­com.

Ekumenický

11 Bratia, ne­ohováraj­te sa na­vzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si pl­niteľ zákona, ale sud­ca.

Bible21

11 Bratři, ne­po­mlou­vej­te jedni druhé. Kdo po­mlou­vá nebo soudí svého bra­t­ra, po­mlou­vá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plni­te­lem Záko­na a stal ses jeho soud­cem.